Czy biuro, któremu powierzamy naszą nieruchomość wywiąże się ze swojej roli?

W 2014 roku zawód pośrednika został uwolniony i biuro nieruchomości może otworzyć każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Poskutkowało to tym, że np. w Koszalinie funkcjonuje ponad czterdzieści biur nieruchomości.

Korzystanie z usług biura nieruchomości jest zawsze dobrym wyborem przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości. Wybór odpowiedniego biura i agenta ma zatem ogromne znaczenie. Nie podchodź to tego wyboru obojętnie. To kluczowa decyzja dla Twojej przyszłej transakcji. Sprzedający jak i kupujący często posługują się kryterium jakim jest cena, ale proszę pamiętać, że tanio, nie zawsze znaczy dobrze. Poniżej znajdują się wskazówki i informacje, które mogą Ci pomóc zrozumieć, jak biuro nieruchomości powinno działać:

  1. Profesjonalizm i Doświadczenie: Ważne jest, aby wybrać biuro nieruchomości, które ma solidne doświadczenie na rynku i jest dobrze zorientowane w aktualnych trendach i sytuacji rynkowej. Sprawdź, jak długo biuro działa na rynku, z jakimi klientami pracowało i jakie ma opinie. Wybór profesjonalnego biura i agenta to gwarancja, że usługi będą świadczone na wysokim poziomie.
  2. Umowa pośrednictwa: Umowa pośrednictwa jest obowiązkowym i podstawowym dokumentem regulującym zasady współpracy pomiędzy biurem nieruchomości a klientem. Umowa ta powinna zawierać szczegółowe informacje na temat usług, które biuro ma świadczyć, a także warunków finansowych. Według Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820), art. 180, pkt. 3), umowa musi być sporządzona na piśmie, pod rygorem nieważności.
  3. Ubezpieczenie: Większość biur nieruchomości posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – warto pamiętać, że to dokument obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy działającego jako Pośrednik Nieruchomości. Daje to klientom dodatkowe zabezpieczenie w przypadku, gdyby doszło do błędów lub zaniedbań ze strony biura. Sprawdź, czy biuro, z którym planujesz podjąć współpracę, posiada takie obowiązkowe ubezpieczenie.
  4. Sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości: Profesjonalne biuro nieruchomości powinno dokładnie sprawdzić stan prawny nieruchomości przed przystąpieniem do transakcji. Obejmuje to sprawdzenie księgi wieczystej, potwierdzenie własności i sprawdzenie ewentualnych obciążeń lub ograniczeń, także nieujawnionych w księdze wieczystej, a wynikających z zapisów np. aktu własności. To także analiza stanu faktycznego, pogłębiona o konsultacje z różnymi urzędami.
  5. Korzyści z umowy pośrednictwa: Umowa pośrednictwa jest nie tylko obowiązkowa, ale też korzystna dla obu stron. Dla klienta, jest to gwarancja, że biuro nieruchomości zobowiązało się do wykonania określonych czynności. Dla biura, jest to zabezpieczenie prawne i finansowe. Dla obu stron najlepszym rodzajem umowy pośrednictwa jest tzw. umowa ekskluzywna związana z wyłącznością. Daje to gwarancje stronom, co do najwyższej jakości, świadczonych usług, wzajemnej współpracy, kompleksowej obsługi, silnej motywacji agenta, co do skuteczności działań marketingowych oraz wiarygodności oferty.

Zakup lub sprzedaż nieruchomości to ważne decyzje, które wymagają profesjonalnego podejścia. Wybór doświadczonego biura oraz agenta nieruchomości to dobry początek tego procesu. Pamiętaj jednak, że ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie – biuro nieruchomości i agent jest tu, aby pomóc, ale decyzje podejmujesz Ty.

Czy warto więc zawrzeć z biurem umowę?  Czasami, chcąc zaoszczędzić, narażamy się na większe straty niż zapłacone pośrednikowi, za dobrze wykonaną usługę, wynagrodzenie.

Formularz Kontaktowy

Umów się z nami na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest REMAX Na Tropie z siedzibą przy Zwycięstwa 94-98, 75-011 Koszalin (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres natropie@remax-polska.pl… czytaj więcej