Aktualności

Mamy przed sobą zakup naszego pierwszego mieszkania. Jak się do tego zabrać, by jak najkorzystniej wydać pieniądze?

administrator 6 sierpnia 2018

Przed zakupem nieruchomości, którą będziemy kupować w kredycie lub w formie mieszanej,  najlepiej jest skontaktować się z doradcą finansowym. Rolą doradcy jest przyjrzeć się  jaki jest status przyszłych kredytobiorców: czy mają pracę, jaki osiągają z niej dochód,  jakie mają obciążenia, kto ewentualnie i na jakich zasadach może dodatkowo przystąpić do kredytu, by zwiększyć zdolność kredytową.  Jednym słowem – doradca zbada zdolność kredytową przyszłego właściciela nieruchomości, określi przewidywaną wysokość rat, czas spłaty kredytu – co na pewno pomoże podjąć właściwą decyzję zakupową.

Usługi doradcy finansowego nic nie kosztują, natomiast doradca, dysponując ofertami wielu banków, pomoże wybrać najkorzystniejszą, czyli taką, której RRSO (Realna Roczna Stopa Oprocentowania) jest najniższe. Doradca jest też odpowiedzialny za dopasowanie oferty kredytowej „uszytej na miarę”, czyli o optymalnym czasie spłaty,  z optymalną ratą,  z możliwością szybszej spłaty bez konsekwencji finansowych, etc.

Po uzyskaniu informacji na temat zdolności kredytowej jest czas  na rozpoczęcie poszukiwań nieruchomości.

Można szukać na własną rękę lub zlecić poszukiwanie agencji nieruchomości. I najlepiej jeśli jest to jedna agencja ponieważ łatwiej będzie kontrolować stan poszukiwań. Jeśli kupującego obsługuje jeden agent, łatwiej jest mu zrozumieć potrzeby klienta, gdy na bieżąco weryfikuje, które z przedstawionych ofert wzbudzają zainteresowanie a które – nie. Na podstawie wywiadu, przeprowadzonego z kupującym zna jego preferencje zakupowe, np. jakiego mieszkania szuka, ile powinno mieć pokoi, na którym piętrze być położone, jaki mieć rozkład, dalej – lokalizacja, wiek i stan budynku, forma własności, etc. etc.

Na bazie takiego wywiadu z kupującym, agent ma już obraz tego, jakie nieruchomości można zaproponować.  Trzeba tu nadmienić, że zazwyczaj agent ma do dyspozycji większość ofert, znajdujących się na rynku. Biura współpracują ze sobą i udostępniają sobie nawzajem oferty, oczywiście zachowując dane poufne dla siebie. Służą do tego różnego rodzaju systemy wymiany ofert, niedostępne kupującym.

Korzyść, dla kupujących, z decyzji o obsłudze przez jednego agenta jest nie do przecenienia: mamy jedną osobę, z którą jesteśmy w stałym kontakcie, a która wie prawie wszystko o naszych potrzebach zakupowych. Agent ma dostęp do prawie wszystkich ofert, dostępnych na rynku – łatwiej mu wybrać odpowiednie i sporządzić papierową ofertę, nad którą pochylą się z kupującym. Po dokonaniu wyboru, które mieszkania warte są obejrzenia na żywo, agent planuje i umawia spotkania na wybranych nieruchomościach. Jego też rolą jest koordynacja tych spotkań, by dopasować terminy, które będą pasowały zarówno kupującemu jak i właścicielom.

W momencie, gdy wybierzemy tę wymarzoną nieruchomość w Koszalinie teraz kolej na powrót do doradcy kredytowego po kredyt a następnie wizytę u notariusza i voila! Można się wprowadzać!

Czy warto szukać nieruchomości na własną rękę? Tym zajmiemy się w innym artykule.

©

Więcej

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

administrator 25 maja 2018

 

Administrator – To osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest GOLDFARB NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Sp. Kom.  z siedzibą w 75-306 Koszalin, ul. Odrodzenia 2B/1. Kontakt z administratorem danych osobowych: biuro@goldfarb.com.pl

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania Umowy Pośrednictwa, zawartej z Państwem a także w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F RODO – uzasadniony interes administratora)

Dane osobowe – to informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną (zwaną też „osobą, której dane dotyczą”). Będą to w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, NIP, PESEL.

Przetwarzanie danych osobowych –  to działania dotyczące danych osobowych. Mogą one odbywać się automatycznie lub ręcznie. O przetwarzaniu mówimy wtedy, gdy dane: zbieramy, utrwalamy, organizujemy, porządkujemy, przechowujemy, adaptujemy lub modyfikujemy, pobieramy, przeglądamy, wykorzystujemy, ujawniamy (np. przesyłając), rozpowszechniamy, udostępniamy, dopasowujemy lub łączymy, ograniczamy, usuwamy lub niszczymy.

Skąd mamy dane, które przetwarzamy? Przetwarzamy dane osoby, której dane dotyczą, a które zostały przekazane nam w umowach pośrednictwa, zwieranych w celu wykonania usługi dla Państwa.

Obowiązki informacyjne wobec klientów (osób, których dane dotyczą) Wszystkie informacje na temat ochrony danych osobowych są przez cały czas dostępne dla naszych klientów na stronie www.goldfarb.pl. Chętnie odpowiadamy też na wszystkie pytania zadawane przez klientów.

Kiedy informujemy? Ponieważ zbieramy dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, przekazujemy taką informację od razu.

Jak informujemy? Informacje te przekazujemy  w klauzulach informacyjnych – zamieszczamy je w dokumentach przeznaczonych dla osoby, której dane dotyczą.

Prawo dostępu do danych Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostać od nas informację o tym, czy przetwarzamy jej dane osobowe.

Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć: dlaczego przetwarzamy określone dane; jakie typy danych przetwarzamy; jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniliśmy (lub możemy ujawnić) dane; jak długo planujemy (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów ustalaliśmy ten okres.

Prawo do sprostowania danych Klient może żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnili niekompletne dane.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) Osoba, której dane dotyczą, może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy: dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy (realizacja umowy) lub gdy nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.

Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Osoba, której dane dotyczą, może również żądać, byśmy ograniczyli przetwarzanie jej danych.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych, jeśli robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Osoba wnioskująca powinna każdorazowo wskazać nam, jaki konkretnie sprzeciw składa.

Zasady postępowania przy naruszeniach ochrony danych O naruszeniu ochrony danych osobowych mówimy wtedy, gdy administrator przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostępni dane osobowe.

Komu i w jakim celu możemy przekazywać dane klientów?   Dane klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim – partnerom współpracującym  (tylko w oparciu o zgodę klientów)

Jak długo przetwarzamy dane? Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy lub wymagany do spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

Ze swoich praw  mogą Państwo skorzystać, przesyłając wniosek na adres:  biuro@goldfarb.com.pl

Więcej

Czy biuro, któremu powierzamy naszą nieruchomość wywiąże się ze swojej roli?

administrator 9 marca 2018

W 2014 roku zawód pośrednika został uwolniony i biuro nieruchomości może otworzyć każdy,  kto prowadzi działalność gospodarczą.  Poskutkowało to tym, że w Koszalinie funkcjonuje ponad czterdzieści biur nieruchomości.

Zanim skorzysta się z biura, dobrze jest je odwiedzić,  sprawdzić w jakich warunkach funkcjonuje, jakie warunki współpracy oferuje i jakie ma podejście do klienta.  Sprzedający jak i kupujący często posługują się kryterium jakim jest cena,  ale proszę pamiętać,  że tanio, nie zawsze znaczy dobrze.

Jeśli chodzi o zakup, to profesjonalnie działająca  agencja,  nie zaprezentuje nieruchomości klientowi,  zanim nie podpisze umowy pośrednictwa ze sprzedającym i nie zapozna się  z aktualną sytuacją prawną nieruchomości. Sprawdzanie tego w trakcie transakcji może ją bardzo spowolnić, uniemożliwić i wręcz  narazić strony na straty.

Na pewno powinno się podpisać umowę pośrednictwa zarówno gdy się sprzedaje,  jak i gdy się kupuje nieruchomość. Według Ustawy o  obrocie nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147, art. 180, pkt. 3), umowa musi być sporządzona na piśmie,  pod rygorem nieważności.

Korzyści z faktu podpisania umowy odnoszą obie strony – po pierwsze jasno zostają sprecyzowane warunki świadczenia usługi przez biuro  a także, na jakie wynagrodzenie w związku z tym umawiają  się strony.

Ma to znaczenie w momencie,  gdy dochodzi do sytuacji,  gdzie któraś ze stron ma  jakieś wątpliwości dotyczące transakcji  czy też niespodziewanie pojawią się sprawy,  o których wcześniej strony nie wiedziały (np. kupujący – brak zdolności kredytowej , sprzedający – wadliwy stan prawny nieruchomości).

Poza tym podpisując z biurem umowę,  korzystamy z obowiązkowego ubezpieczenia pośrednika w przypadku niewłaściwie  wykonanej  usługi (Dz.U. z 2013r. poz. 1626).

Czy warto więc zawrzeć z biurem umowę?  Czasami,  chcąc zaoszczędzić,  narażamy się na większe straty niż zapłacone pośrednikowi,  za dobrze wykonaną usługę,  wynagrodzenie.

©

Więcej